УГОДА КОРИСТУВАЧА


Ця Угода користувача (далі – «Угода») регулює відносини між Користувачем і OVP, командою розробників, які займаються розробкою та підтримкою програмного додатку "OVP" (далі - Компанія ) що стосуються використання програми OVP на платформах з технологією "Smart TV" та Android.

Ця Угода є публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.
 • 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У СПРАВЖНІЙ УГОДІ
  • 1.1. Ресурс – інтернет - ресурс (сайт), що є сукупністю інформації та програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації у мережі Інтернет. Усі права на Ресурси в загалом і на використання мережевих адрес (доменних імен) належать Адміністрації ресурсів.
  • 1.2. Адміністрація Ресурсу – компанія – власник Ресурсу (в т.ч. виключних прав інтелектуальної власності на Ресурс), яка надає доступ до Ресурсу всім зацікавленим особам відповідно з Правилами користування Ресурсом та чинним законодавством країни реєстрації компанії – власника Ресурсу.
  • 1.3. Правила користування Ресурсами – правила користування сайтами, розміщені Адміністрацією Ресурсу в Інтернеті або іншому місці на розсуд Адміністрації ресурсів.
  • 1.4. Додаток – умовно-безкоштовне (Shareware) програмне забезпечення для ЕОМ (для платформ з технологією "SMART TV" та Android) «OVP», за допомогою якого Користувач отримує технічні можливості для перегляду Ресурсів, а також використання певного набору функцій ресурсів. Додаток є об'єктом авторського права в значенні ст.1 Закону України «Про авторське право та суміжні права»).
  • 1.5. ЕОМ - електронний пристрій, що використовується для автоматизації процесів прийому, зберігання, обробки та передачі інформації, що здійснюються за заздалегідь розробленими людиною алгоритмами (програмами).
  • 1.6. Користувач - фізична особа, зареєстрована на сайті програми, за допомогою використання вказаної програми на своєму пристрої, а також здійснила Акцепт цієї Угоди.
  • 1.7. Сайт програми – інтернет-ресурс, який є офіційним розповсюджувачем Програми, що знаходиться у мережі Інтернет за адресою: http://tsnakeman.net.ua.
  • 1.8. Акцепт Угоди – момент початку використання Програми на пристрої Користувача, через що Користувач підтверджує згоду з умовами Угоди. Після вчинення Акцепту Угоди Користувач вважається прийнятим беззастережно та в цілому умови цієї Угоди відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.
  • 1.9. Територія – територія всіх країн світу.
  • 1.10. Ліцензія - умовно-безкоштовна (Shareware) невиключна відгукна ліцензія на особисте некомерційне використання Програми Користувачем у відповідно до умов цієї Угоди. Ліцензія може надаватися на вибір Користувача на умовах повного або обмеженого доступу до Додатку.
  • 1.11. Повний доступ – надання Компанією Користувачеві прав на особисте некомерційне використання Програми після внесення Користувачем Добровільної підтримки програми у порядку п.3 цього Угоди. Повний доступ на розсуд Користувача може бути надано на строки: 6 місяців, 1 рік. На умовах повного доступу Користувачеві надаються такі права:
   - використання без обмежень всього розробленого функціоналу Програми.
  • 1.12. Обмежений доступ - надання Компанією Користувачеві частини прав на особисте некомерційне використання Програми безоплатно. В умовах обмеженого доступу Користувачеві надаються такі права:
   - використання без обмежень внутрішніх ресурсів користувача через вбудований механізм Програми, таких як HMS (Home Media Server) та USB-drive
  • 1.13. Добровільна підтримка додатка – внесення оплати у порядку, передбаченому п.3 цієї Угоди, для відкриття Користувачеві повного доступу до функціонала Додатка.
 • 2.ПРЕДМЕТ УГОДИ
  • 2.1. За умови Акцепту Угоди Компанія надає Користувачеві невиключну ліцензію на особисте некомерційне використання Програми в межах Території виключно для цілей здійснення перегляду Ресурсів та їх використання відповідно до Правил користування ресурсами.
  • 2.2. Компанія залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати та (або) доповнювати Угоду у будь-який час без попереднього та (або) наступного Повідомлення Користувача. Посилання на сайт з чинною редакцією Угоди доступна в інтерфейсі Програми в правому блоці опису під титулом, а також чинна редакцію Угоди розміщено в мережі Інтернет за адресою http://tsnakeman.net.ua.
  • 2.3. Компанія не надає права доступу або використання ресурсів, дійсна Угода не регулює відносини між Адміністраціями Ресурсів та Користувачем. Відносини між Адміністраціями Ресурсів та Користувачем, у тому числі щодо використання Користувачем Ресурсів та надання доступу до них, регулюються Правилами користування Ресурсами чи іншими документами, які регулюють такі відносини.
  • 2.4. Компанія не здійснює адміністрування Ресурсів, не бере участі у формуванні та використанні ресурсів та не несе відповідальності за будь-які використовувані та/або розміщені Адміністраціями Ресурсів та/або Користувачами та/або іншими користувачами на Ресурсах аудіовізуальні, графічні, аудіо та інші матеріали. Матеріали, зазначені у цьому пункті, а також Ресурси є інтелектуальною власністю їх законних правовласників та охороняються законодавством про інтелектуальної власності Адміністраторів ресурсів, а також відповідними міжнародними правовими конвенціями.
  • 2.5. Шляхом Акцепту цієї Угоди Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений, і погоджується з його умовами, а також висловлює згоду на збирання та використання Компанією будь-якої та всієї отриманої інформації про використання Користувачем Програми. Компанія має право використовувати таку інформацію для технічного обслуговування, врегулювання конфліктів, маркетингу чи інших подібних цілях.
  • 2.6. Виключні права на додаток належать Компанії на на підставі виключної ліцензії, наданої авторами Додатка на на підставі домовленості.
  • 2.7. Користувач не має права модифікувати, адаптувати, перекладати, декомпілювати та дизасемблювати Додаток, а також включати Додаток або його частини в склад власних розробок.
  • 2.8. Ця ліцензія суворо обмежена. Будь-яке використання за межами переданих ліцензійних прав буде порушенням прав інтелектуальної власності Компанії.
 • 3.ПОРЯДОК ДОБРОВІЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ
  • 3.1. Вартість Добровільної підтримки програми залежить від вибраного Користувачем терміну користування Програми та визначається на сайті Програми за адресою: http://tsnakeman.net.ua.
  • 3.2. Внесення Добровільної підтримки провадиться, авансовим платежем з використанням електронного платіжного сервісу, посилання на який розміщено на Сайті додатку.
  • 3.3. Моментом внесення Добровільної підтримки вважається день зарахування коштів на розрахунковий рахунок Компанії.
  • 3.4. У разі дострокового розірвання цього Договору сума Добровільної підтримки не повертається.
  • 3.5. Користувач погоджується, що вартість повного доступу до функціоналу Програми є добровільною фінансовою підтримкою розвитку Програми. Компанія гарантує, що оплачена Користувачем Добровільна підтримка розподіляється на відшкодування вартості використаного для розробки Програми обладнання та людського ресурсу.
 • 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
  • 4.1. Права Користувача:
   • 4.1.1. Використовувати повною мірою всі функціональні можливості Програми виключно для здійснення перегляду ресурсів;
  • 4.2.Обов'язки Користувача:
   • 4.2.1. Дотримуватись умов цієї Угоди;
   • 4.2. Не здійснювати дії, заборонені цією Угодою та законодавством України;
   • 4.2.3. Утримуватися від спроб несанкціонованого доступу за допомогою Додатка до Ресурсів та матеріалів, розміщених на них, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Компанії, авторів Додатка та/або третіх осіб;
  • 4.3.Права Компанії:
   • 4.3.1. Змінювати та (або) доповнювати Угоду у порядку, встановленому у п. 2.2. цієї Угоди;
   • 4.3.2. Оновлювати версії Програми, при цьому ці оновлення обов'язкові для Користувача. У разі відмови від оновлення Програми, Компанія має право в односторонньому порядку заблокувати дію Програми на пристрої Користувача. У такому випадку Користувач позбавляється прав на використання Додатка, зазначених у п. 2.1 цієї Угоди;
   • 4.3.3. У разі порушення Користувачем цієї Угоди заблокувати дію Програми на пристрої Користувача в односторонньому порядку;
   • 4.3.4. Залучати з метою реалізації прав та обов'язків у рамках Угоди будь-яких третіх осіб;
   • 4.3.5. Розміщувати рекламну та/або іншу інформацію в будь-якому місці в Додатку, на що Користувач дає згоду шляхом Акцепту цієї Угоди;
 • 5. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА
  • 5.1.Користувач несе повну особисту відповідальність за відповідність способів використання Додатка (а також дій, вчинених Користувачем з використанням Додатку) та/або матеріалів, представлених на Ресурсах, норм українського або міжнародного законодавства (у тому числі норм права про інтелектуальну власність та захист інформації).
  • 5.2. Користувач несе відповідальність перед Компанією за дотримання умов цієї Угоди.
  • 5.3. Користувач погоджується з тим, що відшкодує Компанії будь-які збитки, завдані Компанії у зв'язку з використанням Користувачем Додатку та/або порушенням Користувачем цієї Угоди та/або прав третіх осіб (у тому числі авторських, суміжних, патентних, інформаційних).
 • 6. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Компанії
  • 6.1. Програма надається Користувачеві на умовах «як є». "Як є" означає, що Компанія надає невиключну відгукну ліцензію на використання Програми, а Користувач приймає невиключну відгукну ліцензію на використання Програми, в тому стані, в якому Програма знаходиться в момент передачі (скачування та встановлення на пристрій Користувача), з усіма недоліками, які виявилися відразу або згодом.
  • 6.2. Компанія відмовляється від усіх гарантій, включаючи гарантію придатності до продажу або унікальності функціонування, а також заяв про це, якщо такі були висловлені чи малися на увазі.
  • 6.3. Додаток не призначено та не ліцензується для використання в умовах підвищеної небезпеки, що вимагають відмовостійке функціонування. Компанія відмовляється від висловлених або малих на увазі гарантії про придатність до такого застосування.
  • 6.4. Компанія не несе відповідальності у разі впливу на встановлений Додаток будь-яких комп'ютерних вірусів, «Трояна», «хробака», «логічної бомби» або іншого програмного забезпечення або апаратних компонентів, створених третіми особами з метою забезпечити несанкціонований доступ, створити перешкоди у санкціонованому доступі, вивести з ладу, видалити або іншим способом заподіяти шкоди програмному забезпеченню, апаратній частині ЕОМ чи даним, чи зробити будь-які недозволені дії.
  • 6.5. Компанія не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, збій ліній зв'язку, технічні збої чи інші проблеми будь-яких телефонних мереж чи служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерних або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, а також збитки, які виникли у Користувачів з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного чи програмного забезпечення. Також Компанія не відповідає за відповідність Додатка повністю або його частин (служб) очікуванням Користувачів, безпомилкову та безперебійну роботу Додатка, припинення доступу Користувача до Ресурсів та/або матеріалів, розміщених на Ресурсах.
  • 6.6. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки пристроям Користувача , будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення особи, викликаний або пов'язаний з використанням Програми.
  • 6.7. За жодних обставин Компанія не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-який прямий, непрямий, ненавмисний збиток, включаючи втрачений зиск або втрачені дані, шкода честі, гідності або ділової репутації, викликані у зв'язку з використанням Додатка, Ресурсів або матеріалів, розміщених на Ресурсах, контенту, переглянутого за допомогою Програми.
  • 6.8. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за:
   • 6.8.1. Дії Користувача на Ресурсах, включаючи, але не обмежуючись розміщенням на Ресурсах Користувачем та/або іншими користувачами ресурсів матеріалів;
   • 6.8.2. За зміст та законність, достовірність інформації, що використовується/ одержується Користувачем на Ресурсах;
   • 6.8.3. За якість товарів/робіт/послуг, придбаних Користувачем після перегляду рекламних повідомлень (банерів, роликів тощо), розміщених у Додатку та/або на Ресурсах, та їх можлива невідповідність загальноприйнятим стандартам або очікуванням Користувача;
   • 6.8.4. За достовірність рекламної інформації, що використовується/отримується Користувачем на Ресурсах, та якість рекламованих у ній товарів/робіт/послуг;
   • 6.8.5. За наслідки застосування інформації та/або матеріалів, що використовуються/ одержуються Користувачем на Ресурсах;
   • 6.8.6. У разі пред'явлення третіми особами претензій до Компанії, пов'язаних з використанням Користувачем Додатка та/або Ресурсів, Користувач зобов'язується самотужки і власним коштом врегулювати зазначені претензії з третіми особами, убезпечивши Компанію від можливих збитків та розглядів;
   • 6.8.7. Ресурси можуть містити посилання на інші ресурси Інтернету. Користувач визнає та погоджується з тим, що Компанія не контролює і не несе жодної відповідальності за доступність цих ресурсів та за їх зміст, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використання цих ресурсів. Будь-які переходи за посиланнями, що здійснюються Користувачем останній виробляє на свій страх і ризик;
  • 6.9. Компанія не несе відповідальності за доступність або недоступність Ресурсів та/або їх вмісту, включаючи, крім іншого, будь-які пошкодження внаслідок їх недоступності.
 • 7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • 7.1. Ця Угода та відносини між Компанією та Користувачем регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
  • 7.2. Якщо з тих чи інших причин будь-які умови цієї Угоди є недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Угоди.
  • 7.3. Сторони погодилися, що всі суперечки, що виникають із відносин Сторін, що регулюються цією Угодою повинні вирішуватися в компетентному суді з урахуванням підсудності та юрисдикції, передбаченої законодавством України. Сторони зобов'язуються врегулювати ті, що виникають з цієї Угоди. суперечки з обов'язковим дотриманням досудового претензійного порядку врегулювання спорів. Сторони розуміють та погоджуються, що претензійний порядок врегулювання Сторонами спорів, пов'язаних із технічними проблемами в роботі Додатку, встановлені цим пунктом. Угода є обов'язковою при зверненні Сторін до судових органів.